Hanes Hafod

Ein Hanes

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn ymfalchïo yn ein safonau rhagorol, mae gennym ddau fwyty sydd wedi ennill rhosedau, ac mae Hafod yn adnabyddus yn anad dim fel canolfan o ragoriaeth ar gyfer gwasanaeth bwyd a diod.

Gyda’r ddau fwyty wedi eu lleoli yng nghalon Gogledd Ddwyrain Cymru, mae gennym ddigonedd o gynnyrch lleol ardderchog a ddefnyddir yn ein bwydlenni, sy’n esblygu trwy’r amser ac yn newid gyda’r tymhorau.

Ein nod yw defnyddio bwyd lleol a hynny yn gyfrifol, sy’n helpu i leihau -milltiroedd bwyd a lleihau’r ôl troed carbon.

Fel rhan o’r coleg mae gennym fferm ‘Llysfasi’, ac o’r fan honno y daw’r cig oen a’r cig eidion a ddefnyddir yn ein seigiau, ac mae’r myfyrwyr yn gallu gweld taith y bwyd o’r cae i’r plât, sydd yn amhrisiadwy i’n tîm Lletygarwch.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n bwytai a rhoi profiad bwyta gwirioneddol unigryw i chi.

NODWEDDION

Beth Rydym yn ei Gynnig

Bwydlenni Ffres Bob Dydd

Cynhwysion Ffres

Prydau Blasus

Cogyddion Creadigol

Coginio Go Iawn

Coffi Rhost Cartref

CANMOLIAETH

Beth Mae Pobl yn ei Ddweud

 •   This restaurant is part of the college and where the staff are supervised students. The food is outstanding with fresh ingredients and well thought out dishes. Beautifully presented and they... read more

  avatar thumb RickChester
  10/04/2018
 •   The food here is second to none,friendly staff and excellent service,will book again,me and the wife really enjoyed the day,thank you hafod.

  avatar thumb Martyn H
  5/02/2018
 •   The food here is second to none,friendly staff and excellent service,will book again,me and the wife really enjoyed the day,thank you hafod.

  avatar thumb 881martynh
  5/02/2018

Cadw Bwrdd

Cadw Bwrdd yn Hafod

Cam 1: Dewiswch ddyddiad ac amser

Dod o Hyd i Ni

Gall ymwelwyr barcio naill ai ger y Llyfrgell neu Bwll Nofio Wrecsam, sy’n bellter byr ar droed i’r bwyty. Mae llefydd parcio o flaen bwyty Hafod hefyd.

 

Oriau Agor

O fis Medi 2018 tan fis Mehefin 2019

Dydd Llun Ar Gau
Dydd Mawrth Ar Gau
Dydd Mercher 12:00 - 13:00
Dydd Iau 12:00 - 13:00
19:00 - 20:00
Dydd Gwener 12:00 - 13:00

Ein Cyrsiau

Dewch o hyd i ni

Bwyty’r Hafod, 11 Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam LL12 7AA

DEWCH O HYD I NI

Ein Gwobrau

   

Y Newyddion Diweddaraf

Dilynwch y ddolen isod i gael y newyddion diweddaraf am Hafod