Galeri

Oriau Agor

O fis Medi 2018 tan fis Mehefin 2019

Dydd Llun Ar Gau
Dydd Mawrth Ar Gau
Dydd Mercher 12:00 - 13:00
Dydd Iau 12:00 - 13:00
19:00 - 20:00
Dydd Gwener 12:00 - 13:00

Ein Cyrsiau

Dewch o hyd i ni

Bwyty’r Hafod, 11 Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam LL12 7AA

DEWCH O HYD I NI

Ein Gwobrau

   

Y Newyddion Diweddaraf

Dilynwch y ddolen isod i gael y newyddion diweddaraf am Hafod