Dewch i gyfarfod y tîm

EIN TÎM

Y Gorau yn y Busnes

Mae’r tîm yn cynnwys cogyddion hynod brofiadol a staff blaen tŷ proffesiynol. Rhyngddynt, maent wedi gweithio ym mhob cwr o’r byd, gan brofi pob elfen o’r diwydiant Lletygarwch.
ARLOESI

Hollol Wych

Mae’r bwydlenni a’r gwasanaeth yn arloesol ac yn newid trwy’r adeg. Byddwch yn profi cymysgedd eclectig o fwyd ac arddulliau gwasanaeth, rydym yn ymfalchïo yn ein profiad ciniawa unigryw hamddenol proffesiynol.
SGILIAU O’R RADD FLAENAF

Y Tîm Lletygarwch

Andrew Woods

DIRPRWY GYFARWYDDWR ARLWYO A LLETYGARWCH

Mark Robertson

DARLITHYDD-GOGYDD

Chris Griffiths

DARLITHYDD ARLWYO A LLETYGARWCH

Angharad Jarvis

DARLITHYDD BWYD A DIOD

Cresetta Moorhouse

DARLITHYDD ARLWYO A LLETYGARWCH

Paul Miles

DARLITHYDD ARLWYO A LLETYGARWCH

John Webster

ASESYDD ARLWYO A LLETYGARWCH

Paul Smith

ASESYDD ARLWYO A LLETYGARWCH

Judith Hudson

HYFFORDDWR / ARDDANGOSWR

Adele Southern

HYFFORDDWR / ARDDANGOSWR

Hilary Chrusciezl

TECHNEGYDD ARLWYO A LLETYGARWCH

Oriau Agor

O fis Medi 2018 tan fis Mehefin 2019

Dydd Llun Ar Gau
Dydd Mawrth Ar Gau
Dydd Mercher 12:00 - 13:00
Dydd Iau 12:00 - 13:00
19:00 - 20:00
Dydd Gwener 12:00 - 13:00

Ein Cyrsiau

Dewch o hyd i ni

Bwyty’r Hafod, 11 Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam LL12 7AA

DEWCH O HYD I NI

Ein Gwobrau

   

Y Newyddion Diweddaraf

Dilynwch y ddolen isod i gael y newyddion diweddaraf am Hafod