Dyddiadau ac Amseroedd Agor y Bwytai

Dyddiadau
 • Bydd bwyty Hafod ar gau’r wythnos sy’n dechrau 15 Hydref
 • Bydd bwyty Hafod ar gau am y dydd, ddydd Mercher 24 Hydref
 • 29 Hydref – 2 Tachwedd ar gau am wyliau’r hanner tymor
 • Bydd bwyty gyda’r nos 8 Tachwedd yn Y Celstryn yn hytrach na Hafod, bydd Hafod ar gau’r noson honno.
 • Cynhelir bwyty dros dro gyda’r nos, ddydd Mawrth 13 Tachwedd yn y Machine House, lle i uchafswm o 30
 • Hafod ar gau ddydd Gwener 16 Tachwedd
 • Hafod ar gau ddydd Gwener 23 Tachwedd
 • Hafod yn cau am wythnos y Nadolig o ddydd Gwener 14 Rhagfyr
 • Hafod yn ailagor yr wythnos sy’n dechrau 28 Ionawr 2019
 • Hafod ar agor tan hanner tymor mis Chwefror
 • Hafod ar agor tan y Pasg
 • Byddwn ar agor yr wythnos sy’n dechrau 10 Mehefin am wythnos
CYSYLLTWCH
Rhif ffôn: 0300 30 30 001

Oriau Agor

O fis Medi 2018 tan fis Mehefin 2019

Dydd Llun Ar Gau
Dydd Mawrth Ar Gau
Dydd Mercher 12:00 - 13:00
Dydd Iau 12:00 - 13:00
19:00 - 20:00
Dydd Gwener 12:00 - 13:00

Ein Cyrsiau

Dewch o hyd i ni

Bwyty’r Hafod, 11 Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam LL12 7AA

DEWCH O HYD I NI

Ein Gwobrau

   

Y Newyddion Diweddaraf

Dilynwch y ddolen isod i gael y newyddion diweddaraf am Hafod